Стандарт на породата

V1 BSZS 2018 Asap Vom Aldamar

Общ вид

Немското овчарско куче е средно голямо, леко удължено, със здрава костна система и добре развита мускулатура. Козината е прилепнала към тялото.

Височината при холката е 60-65см за мъжки екземпляри и 55-60см за женски екземпяри. Дължината на тялото е по-голяма от височината при холката с 10-17%.

Характер

Немската овчарка трябва да бъде уравновесена
(със силни нерви) по отношение на характера, самоуверена, добродушна (с изключение на стимулирана
ситуация), както и внимателна. Тя трябва да притежава инстинктивно поведение,
устойчивост и самоувереност, за да бъде подходяща да бъде използвана като
спътник, охрана или служебно куче.

Глава

С клиновидна форма, пропорционална на тялото (дължина около 40% от височината при холката), не твърде закръглена или прекалено удължена, умерено широка между ушите. Погледнато отпред и отстрани, челото е само леко извито, с липсваща или с леко изразена средна бразда.

Съотношението между черепа и лицевата част трябва да е 50% на 50%.

Черепната област (гледана отгоре) се стеснява равномерно към носната гъба. Притежава плавен стоп. Лицевата страна на главата е с клиновидна форма. Горната и долната челюсти са мощно развити.

Устните са добре прилепнали, тъмни на цвят.

Нос

Трябва да бъде черен

Зъби

Трябва да бъдат големи и здрави, 42 на брой. Челюстите са с ножицовидна захапка. Челюстните кости трябва да бъдат добре развити, зъбите дълбоко впити във венците

Очи

Очите са със средно големи, с форма на бадем, косо поставени, не трябва да са изпъкнали. Цветът на очите
трябва да бъде възможно най-тъмен. Светли, пронизващи очи са
нежелани.

Уши

Немската овчарка има изправени уши със средни размери. Те са заострени и ухото е насочено напред. Ушите които са полуизправени или разположени странично са дефект. По време на движение или при покой, ако кучето носи ушите назад, не се смята за дефект.

Шия

Шията трябва да бъде здрава, с добре развита мускулатура. Кожата на врата не трябва да виси. Шията е разположена под ъгъл 45° спрямо гръдния кош.

Гръб

Умерено дълъг, прав с добре развита мускулатура

Крупа

Дълга, леко наклонена ( под ъгъл 23° към хоризонталата), спускаща се плавно към основата на опашката.

Гръден кош

Умерено широк, дълбочината му трябва да възлиза на приблизително 45% до 48% от височината при холката.

Ребра

Умерено сводести. Формата на бъчва, както и плоските ребра се считат за дефект.

Опашка

Дължината й достига най-малко до скакателните стави и не по-дълга от подпeтните стави. Носи се ниско долу, като има саблевидна форма. При състояние на възбуда и движение тя се вдига нагоре, но не по-високо от хоризонталата.

Предни крайници

При поглед от всички страни са прави, а при поглед отпред абсолютно паралелни.

Рамо и лопатка

Рамото и лопатката са с еднаква дължина, с много добре развита мускулатура. Лопатките са поставени под ъгъл 90°, който може да достига 110°.

Лакти

Лактите не трябва да сочат навън, нито навътре при движение или в покой. Предмишниците гледани от всички страни са прави, а гледани отпред са паралелни с добре оформена мускулатура.

Задни крайници

Разположени са леко назад, погледнати отзад са успоредни един на друг. Бедрата и подбедрата са с почти еднаква дължина и образуват ъгъл приблизително около 120°. Краката са здрави и с добре оформена мускулатура. Скакателните стави са силно развити и здрави.

Лапи

Лапите са затворени, леко извити; възглавничките са твърди и с тъмен цвят; ноктите са здрави, извити и също с тъмен цвят.

Походка

Немската овчарка се движи в тръс. Крайниците трябва да са съразмерими по дължина и заъгляване, така че кучето да може да ги премества при движение в тръс, без да се променя горната линия. Всяка тенденция към презаъгляване на задните крайници, намалява стабилността и издържливостта, и по този начин работоспособността. При правилни пропорции на тялото и заъгляване се създава походка, която създава впечатление за лекота в движението напред. При леко наведена напред глава и леко повдигнатата опашка по време на плавен тръс, се формира леко извита, непрекъсната горна линия от върха на ушита, през тила и гърба до върха на опашката.

Кожа

Не трябва да образува гънки

Космена покривка

Космената покривка се състои от два пласта – покриващ косъм и подкосъм. Трябва да е колкото е възможно по-плътна, груба и плътно прилепнала към тялото: къса на главата, включително вътрешността на ушите, къса отпредната страна на краката, лапите и пръстите на краката, по-обилна космена покривка има по шията, задната страна на краката, както и на опашката

Цвят

Черен с червеникаво-кафяво, кафяви и жълти до светлосиви маркировки; едноцветен черен, сив с по-тъмно оцветяване с черно седло и маска. Ненатрапчиви, малки бели следи на гърдите, както и
много светъл цвят на вътрешността са допустими, но не са желателни. Върхът на носа трябва да бъде черен във всички цветове. Кучета с липса на маска, със светли или пронизващи очи, както и с със прекалено светли цветове на гърдите и вътрешността на краката, с бледи нокти и червен връх на опашката се считат за такива със слаба пихментация. Подкосъмът винаги е в сивкав тон. Белият цвят е недопустим.