Тест: Интелигентно ли е моето куче

Тест на Стенли Корън, с който можете да определите коефициента на интелигентност на кучето си.

Много хора искат да имат интелигентно куче така, както искат да имат най-бързата кола или най-усъвършенствания компютър. Но такова куче може да се превърне в истинска напаст. Ловкото и хитро куче хвърчи като стрела, когато се отваря вратата на хладилника, или се крие, когато господарят му вземе в ръка шампоана за кучета.

В свободното си време психологът за кучета, се занимава с обучението им. Проучванията си обобщава в книга, която става твърде дискусионна. Критиците му са против класацията “интелигентност за работа и послушание”. Но освен тези две понятия той въвежда и друго – адаптивна интелигентност, която се определя като способността на кучето да се приспособява към околната среда. Дефинира го така: “Докато адаптивната интелигентност определя какво може да направи кучето за себе си, то интелигентността за работа и послушание определя какво може да направи то за човека.”

За определяне на адаптивна интелигентност той развива 12 задачи. Определя и няколко породи, които са показали най-добри резултати. Една от породите е немската овчарка.

За да бъде точен резултатът и тестът, кучето трябва да е най-малко на годин и да е живяло с тестващия поне 3 месеца. Направете теста поне 2 пъти. Това може да стане в продължение на няколко дни, с изключение на задачи 7 и 8, които се провеждат последователно в един ден. Стенли Конър препоръчва: “Не е от значение какво ще се случи по време на теста – дали кучето ще се представи добре или не. Запазете спокойствие. Не изнервяйте кучето си, не му викайте, нито прекалено му се възхищавайте.”

ЗАДАЧИ

 1. Обучение по наблюдателност. Престорете се че го извеждата. Докато ви гледа, без много шум си вземете якето, ключовете и повода. След това спрете. Ако кучето тича до вратата или възбудено се отправя към вас – 5 т. В противен случай вървете в посока към вратата и спрете. Идва ли кучето – 4 т. Ако не реагира – отидете до вратата и отключете – 3 т. Ако не се приближава, но показва някаква реакция – 2 т. Без реакция – 1 т.
 2. Способност за решаване на проблеми. Дайте на кучето да подуши за кратко време нещо за ядене. После го поставете под празна консервена кутия на място, където кучето може да го вижда и достигне. Подканете кучето да яде. Ако да си вземе лакомството, са му необходими 5 секунди – 5 точки. 15-30 сек. – 4 т. 30-60 сек. – 3 т. В случай, че не подушва, но забелязва 2 т. Никаква реакция до минута – 0 т.
 3. Наблюдателност, изучаване на околната среда. Разместете мебелите, докато кучето отсъства от къщи. Преместете най-малко 5 предмета. Въведете кучето и отмерете времето. Започне ли да души и изучава преместената мебел до 15 сек. – 5 т. След 15-30 сек. – 4 т. След 30-60 сек. – 3 т. В случай, че забелязва нещо но не подушва никъде – 2 т. Никаква реакция до 1 мин. – 1 т.
 4. Способност за решаване на проблеми. Вземете кърпа за баня или малко одеялце и дайте на кучето да го подуши. След това с плавно и бързо движение го хвърлете на главата и раменете на кучето. Ако то се освободи до 15 сек. – 5 т. До 30 сек. – 4 т. До 60 сек. – 3 т. До 2 мин. – 2 т. След 2 мин. – 1 т.
 5. Социално обучение. Кучето да седне до вас на разстояние около 2 метра. Гледайте го напрегнато в лицето докато и то ви погледне. След около 3 сек. му се усмихнете широко. Кучето се приближава до вас и махва с опашка – 5 т. Кучето бавно се приближава, без да маха с опашка – 4 т. Кучето се повдига, без да се придвижи – 3 т. Кучето се отдалечава – 2 т. Никаква реакция – 1 т.
 6. Способност за решаване на проблеми. Дайте на кучето да подуши вкусно парче храна и го оставете да я гледа около 5 сек. С изразителен жест я сложете на пода и я покрийте с кърпа. Дайте на кучето команда да се храни и гледайте секундометъра. Ако го вземе до 15 сек. – 5 т. Ако го вземе до 30 сек. – 4 т. До 60 сек. – 3 т. До 120 сек. – 2 т. Кучето се опитва да вземе примамката, но не успява и се отказва – 1 т. Никаква реакция – 0 т.
 7. Краткотрайна памет. Сложете каишката на кучето и го заведете в средата на стаята. Покажете му ясно хранителната примамка ( която да не мирише силно) и с изразителен жест я сложете в един от ъглите на стаята. Изведете кучето извън стаята и го водете в кръг. След най-малко 13 сек. го въведете обратно и го пуснете от каишката. Ако кучето се отправи директно към примамката – 5 т. Систематично души в посока на правилния ъгъл – 4 т. Търси несистематично, но въпреки това я открива след най-много 45 сек. – 3 т. Ако кучето търси, но след 45 сек., все още не е намерило нищо – 2 т. Никаква реакция – 1 т.
 8. Дълготрайна памет. Започва се като в задача 7, но поставете хранителната примамка в друг ъгъл на стаята. След това изведете кучето от стаята и се върнете с него след 5 мин. Кучето се отправя директно към примамката – 5 т. Първо се отправя към правилния ъгъл от задача 7 и след това бързо към новия – 4 т. Систематично души в правилния ъгъл и намира примамката – 3 т. Търси несистематично и намира примамката след най-много 45 сек. – 2 т. Търси, но след 45 сек. все още не е открило нищо – 1 т. Никаква реакция – 0 т.
 9. Разрешаване на проблеми и манипулационна способност. От тежки предмети постройте ниска масичка, чийто плот да бъде достатъчно висок, за да може кучето спокойно да провре лапите отдолу, но достатъчно ниско, за да не може да провре главата си. Дайте на кучето да подуши хранителна примамка и я сложете с изразителен жест под плота на масичката. Ако до 60 сек. кучето успее да я извади с лапи – 5 т. Между 1 и 3 мин. – 4 т. Кучето се старае е лапи и муцуна, но след 3 мин. все още не е успяло – 3 т. То само души, но се отказва след 1-2 опита – 2 т. Никаква реакция – 1 т.
 10. Разбиране на езикови команди. Кучето седи на разстояние около 2 метра от вас. Извикайте със същия тембър на гласа си, с който обикновено викате кучето си: “Прекрасни зеленчуци”. Кучето се отправя към вас – 3 т. В случай, че не се приближава – извикайте: “Гълъб”. Приближи ли се към вас – 2 т. Ако кучето не помръдва, повикайте го по име. Приближи ли ви чак тогава – 5 т. Ако ли не – още веднъж го повикайте – при реакция – 4 т. В противен случай – 1 т.
 11. Кучето сяда от лявата ви страна при команда “Седни!” Сега опитайте с него новата фронтална позиция. С висок глас дайте команда “Отпред”, като леко пляскате ръцете по бедрата си. Кучето ви няма да разбере нищо, затова с каишката го преместете в полукръг, така че да седи пред вас с глава пред коленете ви. Похвалете го и му дайте лакомство. Повторете това още 2 пъти. Следват още 2 опита. Този път обаче изчакайте малко след команда “отпред”, след което поставете кучето в желаната позиция – по възможност с по-малка сила. След като се повтори този опит шест пъти, става вече сериозно. Дайте команда и не правете нищо. Справя ли се кучето – 6 т. Ако не упражнявайте още 10 пъти. След това отново повторете. При успех – 5 т. Ако отново не се справя – пак 10 упражнения и отново опит. При успех – 3 т. Ако кучето се изправя срещу вас, но не сяда долу – 2 т. Ако при команда се изправя, но не прави нищо друго – 1 т. Никаква реакция – 0 т.
 12. Способност за решаване на проблеми. От два кашона и картонен кашак постройте съоръжение. Отворът да бъде широк около 8 см. Настанете кучето отпред и през прозорчето ясно му покажете вкусна примамка, която оставяте толкова далече във вътрешността, така че кучето да не я достигне с лапа. Гледайте секундомера и дайте команда да се храни. Ако то заобиколи преградата от кашони и си вземе храната в продължение на 15 сек. – 5 т. До 30 сек. – 4 т. До 60 сек. – 3 т. Ако до тогава все още не е успяло, му дайте още един шанс до 2 мин. При успех – 2 т. Ако се опита да я вземе през отвора с лапа – 1 т. Никаква реакция – 0 т.

РЕЗУЛТАТИ

 • 54 и повече точки Вашето куче е изключително интелигентно. По-малко от 5% от кучетата събират този сбор.
 • 48 до 53 точки Кучето е великолепно, с висока интелигентност.
 • 42 до 47 точки Кучето ви е с интелигентност над средното ниво и би трябвало да може да прави всичко, характерно за нормално куче.
 • 30 до 41 точки Кучето ви е със средно развита интелигентност. Понякога проявява интелект, в други случаи глуповатост.
 • 24 до 29 точки Интелигентността е под средното ниво. Доста трябва да се трудите, за да усвои въобще нещо.
 • 18 до 23 точки Кучето е на границата на дебилността. Ще имате доста проблеми с него.
 • Под 18 точки Отсъствие на интелигентност. Изключително проблематично е да се живее с това куче.

Превод от Немски – Керстин Краузе – Димитрова