Посрещане на кученцето

Домът ви трябВа да е готов за новото кученце в момента на пристигането му. А това включва и снабдяването с аксесоарите, от които то има нужда, както и създаване на сигурна и безопасна среда в къщата и на двора.

Бьдете готови да инвестирате време в социализирането на вашето кученце, тъй като това има голямо значение за бъдещия му темперамент.

Общуването на кученцето с деца трябВа да става внимателно и под наблюдение.

Обмислете записването на кученцето в курсове, които много ще подпомогнат вашите усилия както във възпитанието, така и в социализацията.

“Забавачница” за кученцето немска овчарка

Немските овчарки са много интелигентни животни. Умението им да усъвършенстват трудни задачи е доказателство за схватливостта им, способността им да се поддават на обучение, както и искреното им желание да работят в екип. Точно тези прекрасни качества обаче могат да се превърнат в същинско предизвикателство за собственика на такова куче. Вашата овчарка ще се нуждае от солидно обучение по подчинение и трябва да се научи, че вие сте водачът, ако искате тя да разбере и приеме правилата в новия за нея човешки свят. Макар че се учат бързо, със силно желание да изпълнят задачите, те могат да развият и собственическо чувство и да станат прекалено покровителствени по отношение на своето човешко семейство и неговата собственост. Обучението по подчинение e единственият начин да възпитате надежден четириног член на вашето семейство и това обучение трябва да започне още в деня, в който малкото кученце пристигне в дома ви.

  Всички кучета по природа са животни, които живеят на глутници, и поради тази причина се нуждаят от лидер. Първият лидер за вашата малка овчарка е била майката и всичките си жизнени уроци то е получило от нея и от братчетата си от котилото. Сега трябва да влезете в ролята на лидер и да приемете поведение, което малкият кучешки мозък ще може да разбере. От кучешка гледна точка човешките правила нямат никакъв смисъл!

  Никога не забравяйте, че първите 20 седмици от всеки кучешкия живот са най-ценното време за обучение, период, в който умът на кучето е най-способен да попива всеки урок, както позитивния, така и негативния. Позитивните преживявания и подходящата социализация през това време са изключително важни за бъдещото му развитие и стабилност.

  Количеството и качеството на времето, което инвестирате във вашата малка немска овчарка сега, ще определи в какво възрастно куче ще се превърне тя.

  Според науката за изследване поведението на кучетата всяко поведение, което е било възнаградено, ще се повтори. Това се нарича положително затвърждаване. Ако се случи нещо хубаво, като вкусно лакомство,прегръдка или целувка, кученцето естествено ще иска да повтори постъпката си. Същото изследване е доказало и че най-прекият път към ума на едно кученце минава през стомаха му. Джобовете ви трябва винаги да са пълни с кучешки лакомства, за да сте подготвени да възнаградите доброто поведение.

Същият принцип на затвърждаване се прилага и при негативното поведение или онова, което ние хората може да намерим за осъдително, като ровенето в кофата за боклук, което кучето или кученцето не знаят, че е нещо лошо. Ако кучето бърника из кофата, за да краде храна или да прави нещо друго, което смята за особено забавно, то отново ще го стори. Каква по-добра причина да го държите постоянно под око, за да предотвратите подобно нормално кучешко поведение? Кученцето има нужда да му се покаже кое е добро и кое лошо, чрез поощрения и наказания.

   Правило номер едно: кученцето трябва да научи, че сега вие сте “върховното куче” и новият лидер на глутницата. Правило номер две: Трябва да го учите по начин, който то би разбрало. Винаги помнете, че кученцето не знае нищо за човешките норми на поведение.

ДУМИ-АСОЦИАЦИИ

Използвайте една и съща дума (команда) за всеки тип поведение, като предлагате лакомството за награда и същевременно изричате и вербалната фраза, за да затвърдите положителната оценка. Кученцето ще прави естествена връзка и ще бъде мотивирано да повтаря поведението си, когато чуе тези ключови думи. Например, когато го учите да се облекчава навън, използвайте една и съща фраза. Вашето кученце скоро ще се научи каква е целта на тези пътешествия.

ВРЕМЕТО Е ВАЖНО

Всички кучета учат уроците си в сегашно време. Ще трябва да ги хванете, докато вършат нещо (добро или лошо), за да ги поощрите или порицаете. Имате от три до пет секунди за реакция, иначе вашето куче няма да разбере какво лошо е направило. Именно това – точното време и постоянството, са ключовете към успеха в усилията ви да го научите на нещо ново или да коригирате лошо поведение.