Наследствени заболявания

Както всяка порода, така и немската овчарка има наследствени заболявания, които се срещат по-често:

  1. Тазобедрена дисплазия
  2. Дегенеративна миелопатия
  3. Анална фурункулоза
  4. Епилепсия
  5. Дилативна Кардиомиопатия при кучето(ДКМ)